US 5x - Ranks & Kits

Kits:

Kit PvP+

9.99 USD

Kit PvP++

49.99 USD

Kit PvP

4.99 USD

Kit Build Extra

24.99 USD

Kit Quick PvP

20.99 USD

Premium+

19.99 USD

Premium

10.99 USD

Mythical (All Ranks & Kits)

250.00 USD

VIP - 5x No BPs

6.99 USD

Elite

49.99 USD

Titan

34.99 USD

Legend

89.99 USD
Facebook icon GitHub icon Linkedin icon Mastodon icon Instagram icon Pinterest icon YouTube icon Twitter icon Discord Twitch TikTok